ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

De consument heeft het recht aan Mirabelle mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Dit is evenwel niet geldig niet voor op maat afgeknipte artikelen.

Ondernemingsgegevens

Mirabelle
Reukenwegel 25 9070 Heusden-Destelbergen, Belgiƫ

VANAF 19/4/23: Hofstraat 10, 9000 Gent

BE 0845 391 919
info@mirabelleshop.be


1. Algemene bepalingen

De webwinkel van Mirabelle, met maatschappelijke zetel te Reukenwegel 25 9070 Heusden (Belgiƫ), BTW BE 0845 391 919, (hierna 'Mirabelle') biedt haar klanten de mogelijkheid om stoffen, fournituren, patronen en garens online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het Mirabelle assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Mirabelle.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn.


2. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiƫle fouten bevat, of niet up-to-date is. De kleuren op de foto's kunnen licht afwijken van de reƫle kleuren. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met Mirabelle (info@mirabelleshop.be).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Mirabelle.

Mirabelle is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.


3. Aankoop en betaling

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Mirabelle. De artikelen worden na ontvangst van betaling geleverd op het leveringsadres opgegeven door de klant.

Goederen worden verstuurd na ontvangst van betaling, hetzij online betaling, hetzij via overschrijving op het rekeningnummer van Mirabelle: IBAN BE63 0016 9194 2708 BIC GEBABEBB.

Een overzicht van de verzendingskosten vindt u hier.


4. Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Alle goederen worden zorgvuldig verpakt voor verzending. Mirabelle is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadiging of verlies tijdens de verzending.


5. Verzakingstermijn

De consument heeft het recht aan Mirabelle mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Dit geldt evenwel niet voor op maat afgeknipte artikelen.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Mirabelle (info@mirabelleshop.be) en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Mirabelle, Reukenwegel 25, 9070 Heusden-Destelbergen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden


6. Privacy

Mirabelle verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Mirabelle toe te sturen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Mirabelle bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Mirabelle uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

7. Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.