Privacy Policy

Mirabelle verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Mirabelle toe te sturen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Mirabelle bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Mirabelle uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

Op deze website maken we gebruik van cookies. Volgens de EU wet die in België in augustus 2012 van kracht ging zijn we verplicht u te melden dat we deze cookies gebruiken. U kan deze cookies na het aanvaarden nog steeds wijzigen in de instellingen van uw browser.